AC/ DC na Górce
Napisał(a) Damian Pruchnicki dnia 2018-03-23

Uczniowie Górki, w tym członkowie Szkolnego klubu przedsiębiorczości, wzięli udział w warsztatach AC/DC. Spotkanie prowadziły Panie z zaprzyjaźnionego z nami od wielu już lat nowosądeckiego Urzędu Pracy, którym bardzo dziękujemy za ciekawe zajęcia oraz poczęstunek dla naszym maturzystów z kl. 3 a LO i 4 c Technikum. Metoda Assessment center (AC) / Development Center (DC) to proces, który pozwala na zebranie w wystandaryzowanych warunkach informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawach jego uczestników. Metoda AC/DC jest narzędziem oceny potencjału zawodowego i kompetencyjnego pracowników. Pozwala trafnie diagnozować kompetencje związane z wykonywanymi zadaniami zawodowymi, jak i te kompetencje, które są podstawą efektywnej realizacji zadań nowych, planowanych w przyszłości.

Organizatorką spotkania była pani Teresa Bednarz.