Historia internatu

Obecny budynek internatu został oddany do użytku młodzieży w 1968 roku. Wcześniej internat mieścił się w budynku szkoły. Drugie piętro budynku przeznaczone było na sale mieszkalne. Kuchnia i stołówka mieściła się w pomieszczeniach dolnego parteru (obecnie szatnie i pracownie komputerowe). Warunki mieszkaniowe młodzieży były bardzo trudne. Sale były przepełnione, np. w sali 304 mieszkało 60 wychowanków, mimo to nie wszyscy mogli otrzymać miejsce w internacie. Po oddaniu nowego budynku warunki mieszkaniowe uległy znacznej poprawie. Pokoje były 4 i 5 osobowe. Nowe łazienki, kuchnia, wyposażenie pokoi, świetlica - to wszystko podnosiło standard pobytu wychowanków. Od tego czasu budynek internatu przechodził szereg przeobrażeń.


W roku 1999 - 2000 wyremontowano od podstaw łazienki I i II piętra. Instalując kabiny prysznicowe zamiast natrysków znajdujących się na parterze i w piwnicy. W roku 2001 oddano do użytku nową kotłownię gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody. Zmniejszyła się też liczba wychowanków w internacie, dlatego możliwe stało się wydzierżawienie parteru dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2000 roku. Przebudowano wówczas częściowo klatkę schodową. Warsztaty Terapii Zajęciowej posiadają oddzielne wejście do budynku, a sale mieszkalne i zaplecze sanitarne dostosowano do potrzeb młodzieży niepełnosprawnej.


Od roku 2008 przeprowadza się systematycznie remont pokoi mieszkalnych dla młodzieży. Zmienia się posadzkę, meble i wyposażenie dostosowując każdy pokój dla trzech mieszkańców. W roku 2010 wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w całym budynku. Wcześniej, bo w roku 2008 dostosowano budynek do wymogów unijnych dotyczących przepisów przeciwpożarowych i ewakuacyjnych. Przedzielono wówczas korytarze I i II piętra drzwiami ognioodpornymi. Zamontowano system sygnalizacyjno-oddymiający oraz wyposażono budynek w oświetlanie awaryjne. Przeobrażeniom uległa również świetlica. Zmieniono drzwi wejściowe wraz ze ścianą. Wyposażono świetlicę w nowe meble oraz TV z możliwością odbioru programów poprzez dekoder.

Kuchnia również nie przypomina tej z lat 60. czy 70. Wyposażona została w nowe meble i urządzenia kuchenne. W miejsce dużej, kaflowej kuchni opalanej gazem zainstalowano płyty grzewcze z blatami witroceramicznymi. Kuchnia wyposażona jest w zmywarkę, nową obieraczkę do ziemniaków, szafę chłodniczą i wiele innych nowych urządzeń.


Kuchnia wraz z częścią magazynową jest w pełni dostosowana do wymogów HACCP. Jako jedna z pierwszych placówek w woj. małopolskim. W kuchni zapomniano już o kotłach parowych stojących pośrodku pomieszczenia do przygotowywania posiłków.


Po zwolnieniu mieszkania dla nauczycieli w internacie pomieszczenie przebudowano i przeprowadzono remont. Stanowi to obecnie kompleks dwóch łazienek, kuchni i trzech pokoi mieszkalnych. W chwili obecnej pomieszczenia te wykorzystywane są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - jako zaplecze mieszkaniowe podczas zajęć ze studentami w filii UE w Gorlicach.


Młodzież przebywająca w internacie korzysta z całodziennego wyżywienia. Koszt dziennego wyżywienia to kwota ok. 10 zł. Jakość posiłków sprawdzana jest przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Krakowie. Podczas prowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tak pod względem jakości, kaloryczności, urozmaicenia posiłków i estetyki serwowania posiłków.


W internacie działa Szkolne schronisko młodzieżowe - dysponując miejscami noclegowymi tak dla grup wycieczkowych jak i dla indywidualnych turystów. Schronisko to jest placówką całoroczną. Dla potrzeb schroniska udostępniane są pokoje trzyosobowe. Oprócz tego wyremontowano i umeblowano 3 pokoje dwuosobowe. Młodzież korzystająca z SSM podczas roku szkolnego może również korzystać z pełnego dziennego wyżywienia.


W ostatnim czasie wyposażono internat w dostęp do Internetu, a w najbliższym czasie planuje się utworzenie sali komputerowej.


We wrześniu 2011 roku nawiązano współpracę ze szkołą średnią o profilu technicznym w Drohobyczu na Ukrainie. Współpraca ta polegać ma na wymianie, w formie wycieczek, młodzieży z Gorlic i Drohobycza.


W planach remontu budynku internatu w roku 2012 przewidziana jest termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki oraz montaż kolektorów słonecznych - co pozwoli zmniejszyć zużycie gazu dla C.O i grzania wody. Planowana jest również wymiana sieci centralnego ogrzewania.